Bewaking van de binnenluchtkwaliteit (IAQ) in gebouwen

Verschillende parameters worden gecontroleerd om de binnenluchtkwaliteit te bepalen

IAQ-bewaking 

Draadloze IoT-sensoren werken als ruggengraat van het FeelPlace-systeem. Smart Building IoT-sensoren monitoren het gebouw en sturen de gegevens via Gateway door naar FeelPlace Cloud Service.


Meetgegevens en geschiedenisgegevens kunnen 24/7 worden opgevolgd vanuit de FeelPlace Classic gebruikersinterface. De gebruikersinterface geeft gemakkelijk toegang tot actuele gegevens en geschiedenisgegevens en omvat een groot aantal verschillende functies, zoals het maken van efficiënte rapporten en het instellen en ontvangen van alarmen.

FeelPlace Smart IoT-sensoren monitoren de volgende variabelen van de binnenluchtkwaliteit

Temperatuur

Relatieve vochtigheid

Kooldioxide

Vluchtige organische stoffen

Zwevende deeltjes

Drukverschil tussen binnen- en buitenruimte

Absolute luchtdruk

FeelPlace Classic UI biedt Smart Buildings verschillende meetrapporten en UI's voor PC en mobiele toestellen

Smart Building IoT-oplossingen en -gebruik

PLANNING

Voor de planningsfase in de bouw bieden wij de planning van de IoT-opstelling. Na de implementatie van het IoT-systeem worden de door de sensoren geproduceerde gegevens weergegeven in de FeelPlace Classic User Interface. 


 Het beheer van de binnenluchtkwaliteit begint al in de planningsfase

CONSTRUCTIE

Smart Building IoT monitoring biedt vitale informatie voor de uitvoering van de bouw, bijvoorbeeld via meting van uitdroging van beton vanaf verschillende diepten en meting van vochtigheid en droging op kritische structuren op de bouwplaats.


Goede droging van structuren wordt verzekerd door het gebruik van IoT-bewakingsoplossingen tijdens de bouwfase

LEVENSCYCLUS VAN HET GEBOUW

 FeelPlace IoT meet en levert 24/7 belangrijke informatie over bijvoorbeeld de binnenluchtkwaliteit en verstoringen van de structurele luchtvochtigheid.  Bewaking van de binnenluchtkwaliteit zorgt voor een productieve werkomgeving en tevreden mensen

FeelPlace Systeem

FeelPlace bestaat uit draadloze sensorapparaten, die het gebouw monitoren en de verzamelde gegevens communiceren via gateways die de gegevens doorsturen naar de FeelPlace-cloudservice. Toegang tot real-time en historische gegevens wordt verleend door een internetbrowser met intuïtieve UI en veelzijdige rapporten zowel in 3D als in vereenvoudigd formaat


Lees meer over FeelPlace Systeem >>

 FeelPlace indoor monitoring oplossingen voor slimme gebouwen