IoT-bewaking in slimme gebouwen

IoT-bewakingsapparatuur voor slimme gebouwen

IoT-monitoring 

Draadloze IoT-sensoren werken als ruggengraat van het FeelPlace-systeem. Smart Building IoT-sensoren monitoren het gebouw en sturen de gegevens via Gateway door naar FeelPlace Cloud Service.


Meetgegevens en geschiedenisgegevens kunnen 24/7 worden opgevolgd vanuit de FeelPlace Classic gebruikersinterface. De gebruikersinterface geeft gemakkelijk toegang tot actuele gegevens en geschiedenisgegevens en omvat een groot aantal verschillende functies, zoals het maken van efficiënte rapporten en het instellen en ontvangen van alarmen.

Gebruikssituaties van FeelPlace Smart IoT-sensoren

Binnenluchtkwaliteit (IAQ) parameters

Gezondheid van het gebouw: structurele vochtigheid, capillaire vochtigheid, schimmelrisico-index

HVAC-bewaking: CO2, temperatuur, vochtigheid, drukverschil tussen binnen- en buitenruimte, ventilatiedebiet en efficiëntie

Ruimtegebruik: omgevingslicht en geluidsintensiteit

People Flow Counter

FeelPlace Classic UI biedt Smart Buildings verschillende meetrapporten en UI's voor PC en mobiele toestellen

Smart Building IoT-oplossingen en -gebruik

PLANNING

Voor de planningsfase in de bouw bieden wij de planning van de IoT-opstelling. Na de implementatie van het IoT-systeem worden de door de sensoren geproduceerde gegevens weergegeven in de FeelPlace Classic User Interface. 


 Planning van IoT-bewakingsoplossingen voor slimme gebouwen

CONSTRUCTIE

Smart Building IoT-bewaking biedt vitale informatie voor de uitvoering van de bouw, bv. via meting van de uitdroging van beton vanaf verschillende diepten en meting van de vochtigheid en droging op kritieke structuren op de bouwplaats.


 IoT-monitoring in de bouwfase

LEVENSCYCLUS VAN HET GEBOUW

 FeelPlace IoT meet en levert 24/7 belangrijke informatie over bv. de luchtkwaliteit binnenshuis en verstoringen van de structurele vochtigheid.  Smart Building IoT-bewakingsoplossingen zorgen voor geluk en efficiëntie van mensen

FeelPlace Systeem

FeelPlace bestaat uit draadloze sensorapparaten, die het gebouw monitoren en de verzamelde gegevens communiceren via gateways die de gegevens doorsturen naar de FeelPlace-cloudservice. Toegang tot real-time en historische gegevens wordt verleend door een internetbrowser met intuïtieve UI en veelzijdige rapporten zowel in 3D als in vereenvoudigd formaat


Lees meer over FeelPlace Systeem >>

 Diverse IoT-bewakingsapparaten voor een efficiënte implementatie van slimme gebouwen