FeelPlace IoT eindgebruikers feedback onderzoek

Response QR-code linkt gebruiker naar feedback enquête

F

FeelPlace Response - eindgebruiker feedback tool

FeelPlace Response is aanpasbare enquête en feedback tool om feedback van eindgebruikers te verzamelen over bijv. binnenluchtcondities en functionaliteit van de ruimtes.


FeelPlace Response wordt gestart met een QR-code en de vragen kunnen worden afgestemd op ruimtegerelateerde behoeften. Met FeelPlace Response-rapporten is het eenvoudig om de ontwikkeling van de feedback van gebruikers te volgen en verbanden te zien tussen de acties die worden ondernomen om de faciliteiten te verbeteren en het geluk van de gebruikers.


U kunt de FeelPlace Response demo uitproberen via de QR-code hieronder.

Activeer de camera van uw mobiele telefoon en laat de QR-code u naar de feedback enquête brengen.

Feedback die kan worden verzameld met Response

Tevredenheid over de luchtkwaliteit binnenshuis in het algemeen of per ruimte

Tevredenheid over verlichting en geluidsomstandigheden

Andere onderwerpen in verband met ruimtegebruik

Verzamel feedback van gebouwgebruikers met FeelPlace Response-oplossing

Voordelen van ruimtegebruik controleren met Response

Optimalisering van het ruimtegebruik en de ruimte-inrichting door het verzamelen van langetermijngegevens over het werkelijke gebruik 

Verstrekking van informatie over de beschikbaarheid van ruimte en input voor ruimtereserveringssystemen

Inzicht in de verbanden tussen ruimtegebruik en binnenluchtkwaliteitsmetingen

Inzicht in de verbanden tussen ruimtegebruik en energieverbruik 

De mogelijkheid om de IAQ en het energieverbruik te beïnvloeden, bv. door de verwarming en de verlichting aan te passen via het Building Automation System 

De FeelPlace IoT-oplossingen omvatten een uitgebreid, op QR-code gebaseerd feedbackonderzoek onder eindgebruikers.

FeelPlace-systeem

FeelPlace bestaat uit draadloze IoT-sensorapparatendie het gebouw monitoren en de verzamelde gegevens communiceren via gateways die de gegevens doorsturen naar de FeelPlace cloud service. Toegang tot real-time en historische gegevens wordt geboden door een internetbrowser met intuïtieve UI en veelzijdige rapporten, zowel in 3D als in vereenvoudigd formaat.


Lees meer over FeelPlace Systeem >>

 FeelPlace bestaat uit verschillende Smart IoT-oplossingen voor slimme gebouwen